Mylné představy a předsudky o finančním plánování a poradenství

Díky rozmanitosti a velikosti finančního trhu v České republice dochází mezi lidmi k předsudkům a mylným představám o finančním plánování. Primárním výsledkem kvalitního finančního plánování nemá být honba za nejlevnějšími produkty, ani úspora pár desítek či stovek korun srovnáváním různých produktů a dohadováním se o nejnižší ceně.

Tím však v žádném případě neříkám, abyste za cokoli platili více, než je potřeba! Srovnání nabídek všech institucí vnímám jako základní stavební kámen nezávislosti, čímž pochopitelně vzniká značná úspora. Nezávislost na konkrétní společnosti při výběru finančního produktu je velice důležitá a v dnešní době by měla být samozřejmostí. Často tomu tak bohužel není, což vede k uzavírání nevýhodných či předražených produktů, ale toto téma není předmětem dnešního článku.

Kvalitní finanční plánování

Primárním výsledkem kvalitního finančního plánování má být sofistikovaná a dlouhodobá příprava na šťastné i méně šťastné okamžiky života. Ať už se to může zdát jako klišé, z mých víceletých zkušeností s prací s klienty vyplynulo, že plánované kroky dopadly lépe než situace řešené na poslední chvíli. Nejdůležitější ingrediencí pro zdárné řešení určitých situací je čas. Pokud jej není dostatek, dochází k přiklonění se k méně kvalitnímu a ne příliš efektivnímu řešení, což často ovlivní budoucnost člověka více, než se může na první pohled zdát.

Mnohokrát jsem se setkal se skeptickým přístupem ke spolupráci s finančním poradcem.  Nejčastějším důvodem negativního přístupu k finančnímu plánování je nepříjemná předchozí zkušenost. Mým cílem je změnit povědomí o finančním plánování, zvýšit finanční gramotnost klientů a ukázat Vám, že pravidelné setkávání se s poradcem nemusí být nepříjemné a nátlakové. Pojďme se společně přesvědčit, že efektivní ochrana a správa majetku nemusí být nudná a nepochopitelná. Přesvědčte se sami a vyzkoušejte se mnou, jaký přínos pro Vás může mít systematická eliminace rizik, optimalizace ztrát vzniklých splácením úvěrů či nevhodným umístěním volného kapitálu, nebo maximalizace zisků v kombinaci s vyvážením rizik daného investičního plánu.  Mít věci pod kontrolou se vyplácí.

Přejít nahoru