Naivitou ke zklamání

V posledních letech se z globálního hlediska znatelně zlepšila ekonomická situace českých rodin, což se o finanční gramotnosti a odpovědnosti Čechů říct nedá. Lidé neznalí ani základních principů a definic investičních nástrojů se s vervou vrhají na spekulativní či extrémně rizikové způsoby investování. Jak se říká: ,,Komu není rady, tomu není pomoci ”. Finanční ztráta vzniklá investováním do nevhodných či spekulativních instrumentů je však pro investory (brouky Pytlíky) z dlouhodobého hlediska tím nejméně bolestivým dopadem. Mnohem větší škoda vzniká těmto zklamaným investorům averzí a skeptičností vůči jakémukoli investičnímu nástroji a tematice investic vůbec, neboť právě otevřenost principům zhodnocování volných prostředků prostřednictvím důkladně prověřených a přísně analyzovaných portfolií je cestou, jak zajistit penězům perspektivní trvalý růst. Je přirozené, že vidina rychlého a snadného zisku je pro člověka vždy lákavá a bez dostatečného vzdělání je velmi obtížné odhalit rizika dané příležitosti. Příběhy lidí, kteří své prostředky investovali na základě historického vývoje hodnoty a s očekáváním bleskového astronomického zhodnocení bez toho, aniž by byli seznámeni s riziky, principy chování a skladbou investičního nástroje, jsou převážně podobné. Výsledkem je finanční ztráta, zklamání a nedůvěra v kapitálový trh. To má za následek držení úspor na běžných a spořících účtech, kde jsou naspořené prostředky znehodnocovány inflací. 

Nešikovná rada

Skutečný majstrštyk je, když lidé bez odborného vzdělání a zkušeností začnou radit ostatním, čímž obvykle vytváří negativní pohled veřejnosti na finanční trh a mnohé tak učiní skeptickými i vůči opravdovým odborníkům, kteří by mohli dát jejich hospodaření jiný rozměr. Pokud máte svého finančního poradce či investičního specialistu a nejste si zcela jistí jeho odbornou způsobilostí a profesionalitou, stačí oslovit Naši VIP poradenskou kancelář. Rádi Vám budeme nápomocni s auditem stávajícího portfolia i prověřením Vašeho stávajícího poradce. 

Kde se vzdělání, zkušenosti, odpovědnost a disciplína s odvahou snoubí, tam se investicím daří a klienti se radují z reálných zisků. Uchopte svůj finanční život za správný konec a napište mi. Váhání Vás stojí víc, než si myslíte.   

Přejít nahoru